A – Meltingafæralyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

A – Meltingafæralyf

A MELTINGARFÆRI OG EFNASKIPTI
A01 MUNN- OG TANNLYF
A02 LYF VIÐ SÝRUTENGDUM SJÚKDÓMUM
A03 LYF VIÐ STARFRÆNUM MELTINGARFÆRASJÚKDÓMUM
A04 LYF VIÐ UPPKÖSTUM OG LYF VIÐ ÓGLEÐI
A05 GALLLYF OG LIFRARLYF
A06 LYF VIÐ HÆGÐATREGÐU
A07 STOPPANDI LYF, LYF VIÐ ÞARMARBÓLGUM/ÞARMASÝKINGUM
A08 LYF VIÐ OFFITU, ÖNNUR EN SÉRFÆÐI
A09 MELTINGARLYF, Þ.Á M. ENSÍM
A10 SYKURSÝKISLYF
A11 VÍTAMÍN
A12 STEINEFNI
A13 STYRKJANDI LYF (TONICA)
A14 VEFAUKANDI LYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
A15 LYSTARÖRVANDI LYF
A16 ÖNNUR MELTINGARFÆRA- OG EFNASKIPTALYF

Heimild: Sérlyfjaskrá 

Uppfært 13.5.2020

Höfundur greinar