C – Hjartasjúkdómalyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

C – Hjartasjúkdómalyf

C HJARTA- OG ÆÐAKERFI
C01 HJARTASJÚKDÓMALYF
C02 BLÓÐÞRÝSTINGSLÆKKANDI LYF
C03 ÞVAGRÆSILYF
C04 ÆÐAVÍKKANDI LYF MEÐ VERKUN Á ÚTLÆGAR ÆÐAR
C05 ÆÐAVERNDANDI LYF
C07 BETA-BLOKKAR
C08 KALSÍUMGANGALOKAR
C09 LYF MEÐ VERKUN Á RENÍN-ANGÍÓTENSÍNKERFIÐ
C10 BLÓÐFITULÆKKANDI LYF

Heimild: Sérlyfjaskrá

uppfært 13.5.2020

Höfundur greinar