Mig langar að fræðast um Xenical

Spurning:
Hæ, hæ.
Nú hef ég sent spurningar hér áður og vil þakka fyrir hjálpleg svör.
Nú hefur ein spurning verið að brenna á vörum mínum… Xenical!  Ég hef nú verið í megrun í langan tíma frá því í 7. bekk og í 9. bekk neitaði ég að halda áfram og byrjaði að svelta mig, auðvitað fylgdi því margar afleiðingar. Svo þegar ég endaði tíunda bekk fékk kærastinn minn mig til þess að borða aftur. Nú ári síðar hef ég þyngst um 10 kg og líður hræðilega. Vegna ýmissa ástæðna hef ég ekki fengið að stunda neina hreyfingu nema göngu. Jæja, svo loksins mátti ég fara að hreyfa mig ég fór í hollt fæði og hreyfði mig, ekkert gekk, ég keypti 20.000 kr. herbalife gullkúr, sem virkaði ekkert og enn bæti ég á mig. Nú fyrir skömmu tók ég agalegt kast þegar ég sá að ég passa ekki í fötin mín, ég hágrét og lét mig kasta upp. Og nú eftir hverja máltíð hef ég kastað upp og tekið laxerolíu þar sem mér líður beinlínis eins og feitu svíni. Þetta er alls ekki sniðugt og ég geri mér grein fyrir því en ég get ekki hætt, veröldin er bara ekki sniðin fyrir feitt fólk. Mig langar að fræðast um Xenical og fá ráð. Tek fram að hreyfing og prótein-megrunarkúrar hafa ekki gengið.

Ein á hættumörkunum.

Svar:
Ég sendi þér hér með texta fylgiseðils sem fylgir lyfinu Xenical (orlístat). Hann er tekinn af heimasíðu umboðsmanns lyfsins, Thorarensen Lyf ehf. (http://www.thorarensenlyf.is/Thorarensen_lyf/lyf/lyf_fylgisedill_roche_xenical.htm). Þar er talað um að frekari upplýsingar sé að fá hjá þeim.

Fylgiseðill fyrir Xenical 120 mg Orlístat
Vinsamlega lestu þennan fylgiseðil vandlega þar sem hann inniheldur mikilvægar upplýsingar fyrir þig. Ef þig langar til að vita meira um þetta lyf eða ef þú ert ekki viss um eitthvað í fylgiseðlinum leitaðu þá ráða hjá lækninum þínum eða í apóteki.

Heiti lyfsins
Xenical 120 mg hörð hylki
Orlístat.

Innihaldsefni
Hvert Xenical hylki inniheldur 120 mg af virka efninu orlístat. Hylkið inniheldur einnig hjálparefnin örkristallaðan sellulósa, natríumsterkjuglýkólat, póvídón, natríumlárýlsúlfat og talkúm. Skel hylkisins er gerð út matarlími, indigótíni (E132) og títantvíoxíði (E171) og prentbleki.

Lyfjaform og pakkningastærðir
Xenical fæst sem hörð hylki í þynnupakkningum og glösum, sem innihalda 21, 42 og 84 hylki.

 Lyfjaflokkur

Lyfjaflokkur: Lyf gegn offitu.
Xenical er lyf gegn offitu. Það dregur ekki úr matarlyst þinni. 
Það er öflugur, sértækur og langvirkur hemill lípasa (ensím sem meltir fitu) í meltingarvegi. Óvirka ensímið getur því ekki brotið niður fitu úr fæðu og það veldur því að um 30% af fitu í máltíðinni fer ómelt í gegnum þarmana. Líkami þinn getur þess vegna ekki nýtt þessa fitu úr fæðunni sem orku og breytt henni í fituvef. Þetta hjálpar þér við að léttast.

Handhafi markaðsleyfis
Roche Regsitration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, Englandi.

Framleiðandi:
Hoffmann-La Roche AG, Postfach 1270,
D-79639 Grenzach-Whylen, Þýskalandi

Umboð á Íslandi:
Thorarensen Lyf ehf., Vatnagarðar 18, 104 Reykjavík.

Hvenær á að nota Xenical?
Xenical er ætlað til meðferðar á offitu ásamt hitaeiningaskertu  fæði.

Mikilvægar upplýsingar áður en taka Xenical hefst

Meðferð með Xenical á einungis að hefja ef mataræði eingöngu hefur leitt til minnst 2,5 kg þyngdartaps á 4 vikum.

Hvenær á ekki að nota Xenical?

Þú átt ekki að taka Xenical ef þú ert með:
– Langvinnt vanfrásogsheilkenni (ófullnægjandi frásog næringarefna frá meltingarvegi)
– Gallteppu (lifrartruflun)
– Þekkt ofnæmi fyrir orlístati eða einhverju innihaldsefni hylkjanna.
Þú ættir ekki að vera með barn á brjósti á meðan þú tekur Xenical.
Notkun Xenical er ekki ráðlögð á meðgöngu.

Varúðarreglur við notkun
Áður en meðferð með Xenical hefst átt þú að láta lækninn þinn vita ef þú:
– ert með langvinnt vanfrásogsheilkenni
– ert með ofnæmi fyrir öðrum lyfjum, fæðu eða litarefnum.
– tekur önnur lyf, þetta á einnig við lyf sem fást án lyfseðils.
Þyngdartap getur haft áhrif á skammta lyfja sem tekin eru við öðrum sjúkdómum (t.d. of háu kólesteról eða sykursýki). Mundu að láta lækninn þinn vita um þessi og önnur lyf sem sem þú tekur inn. Við þyngdartap getur verið nauðsynlegt að breyta skömmtum þessara lyfja. 
Til að ná hámarksáhrifum af Xenical meðferð átt þú að fylgja daglegu mataræði sem læknirinn hefur ráðlagt. Eins og við aðrar megrunaraðferðir, getur of mikil neysla fitu og hitaeininga komið í veg fyrir þyngdartap.
Þetta lyf getur valdið meinlausum breytingum á hægðavenjum þínum, eins og fitugum eða þunnfljótandi hægðum, þar sem hægðirnar innihalda ómelta fitu. Þetta gerist oftar ef  Xenical er tekið með fituríkri fæðu. Daglegri fituneyslu á að skipta niður á þrjár aðalmáltíðir því ef Xenical er tekið með einni máltíð sem inniheldur mikla fitu, eykst hætta á aukaverkunum frá þörmum.

Milliverkanir lyfja og aðrar milliverkanir
Áður en meðferð hefst, átt þú að láta lækninn þinn vita ef þú tekur önnur lyf (einnig lyf sem fást án lyfseðils). Þetta er mikilvægt þar sem notkun fleiri en eins lyfs á sama tíma getur aukið eða dregið úr áhrifum lyfjanna.
Xenical  eykur áhrif sumra blóðfitulækkandi lyfja og þess vegna gæti læknirinn þinn breytt skammti slíkra lyfja. Xenical getur haft áhrif á virkni segavarnarlyfja (t.d. warfaríns), þarf því að fylgjast vel með storkuprófum hjá þér. 
Xenical dregur úr upptöku sumra fituleysanlegra næringarefna, einkum b-karotíns og E-vítamíns. Þess vegna átt þú að fylgja ráðleggingum læknisins um neyslu matar sem inniheldur mikið af ávöxtum og grænmeti. Læknirinn getur lagt til að þú takir fjölvítamín.

Notkun hjá börnum
Xenical er ekki ætlað til notkunar hjá börnum.
Notkun á meðgöngu og við brjóstagjöf
Þú átt ekki að taka Xenical ef þú ert þunguð eða hefur í hyggju að verða það.
Þú átt ekki að vera með barn á brjósti á meðan þú ert á Xenical meðferð þar sem ekki er vitað hvort Xenical berst í brjóstamjólk.

Áhrif á hæfni til akstur og stjórnunar vélknúinna tækja
Xenical hefur ekki áhrif á hæfileika til aksturs eða stjórnunar vélknúinna tækja.

Hvernig á að taka Xenical

Skammtar og tíðni skammta

Þú skalt fylgja fyrirmælum læknisins um notkun þessa lyfs annars hefur þú ekki fullt gagn af Xenical.
Ráðlagður skammtur af Xenical er eitt 120 mg hylki með hverri af þremur aðalmáltíðum dagsins. Hylkið má taka rétt fyrir, með eða allt að einni klukkustund eftir máltíð.
Xenical á að taka með góðri máltíð sem inniheldur mikið af ávöxtum og grænmeti og ætti um 30% hitaeininganna að vera úr fitu. Dagleg neysla fitu, kolvetna og próteina skal skipta niður á þrjár máltíðir. Þetta þýðir að þú tekur eitt hylki með morgunverði, eitt hylki með hádegisverði og eitt hylki með kvöldverði. Til þess að ná sem bestum árangri, á að forðast að neyta fituríkrar fæðu á milli mála, eins og kex, súkkulaði og „snakk“.
Xenical hefur einungis áhrif ef fita úr fæðu er til staðar. Ef þú slepppir máltíð eða neytir máltíðar sem ekki inniheldur fitu þarft þú ekki að taka Xenical.
Láttu lækninn vita, ef þú af einhverjum ástæðum hefur ekki tekið lyfið þitt samkvæmt fyrirmælum. Annars getur læknirinn talið að það hafi ekki verkað eða þolast vel og gæti breytt meðferðinni þinni að óþörfu.
Læknirinn mun stöðva meðferð með Xenical eftir 12 vikur ef þú hefur ekki misst a.m.k. 5% af líkamsþyngd þinni reiknað frá upphafi Xenical meðferðar.
Notkunarháttur og inntaka
Þú skalt gleypa lyfið og drekka vatn með.
Meðferðarlengd
Ekki skal ávísa lyfinu til lengri tíma en 2 ára.
Varúðarráðstafanir við ofskömmtun
Ef þú hefur tekið fleiri hylki en þér var sagt að taka eða ef einhver annar tekur lyfið þitt af slysni, hafðu þá samband við lækni, lyfjafræðing
eða sjúkrahús.
Varúðarráðstafanir ef inntöku eins eða fleiri skammta var sleppt
Ef þú gleymir að taka lyfið skalt þú taka það um leið og þú manst eftir því ef það er innan einnar klukkustundar frá síðustu máltíð. Eftir það átt þú að halda áfram að taka lyfið á venjulegum tíma. Þú mátt ekki taka tvöfaldan skammt. Ef þú hefur gleymt fleiri skömmtum í röð skaltu hafa samband við lækninn þinn og fylgja ráðleggingum hans. 
Þú mátt ekki breyta ráðlagðri meðferð nema samkvæmt fyrirmælum læknis.
Aukaverkanir við venjulega notkun

Samhliða ákjósanlegum áhrifum geta lyf valdið nokkrum óæskilegum áhrifum. Segðu lækninum þínum eða lyfjafræðingi svo fljótt sem hægt er ef þér líður ekki vel á meðan þú tekur Xenical. 
Meginhluti aukaverkana sem tengjast notkun Xenical koma fram á verkunarstað þess í meltingarvegi. Algengustu aukaverkanir eru: Bráð eða aukin þörf fyrir hægðalosun, hægðavottur með vindgangi og þunnfljótandi eða fituríkar hægðir.
Þessi einkenni eru yfirleitt væg og koma fram í upphafi meðferðar og hverfa eftir stuttan tíma; þær koma einkum fram eftir neyslu fituríkrar máltíðar. Yfirleitt hverfa þessi einkenni ef þú heldur meðferðinni áfram og heldur þig við ráðlagt mataræði.
Ef þú hefur áhyggjur vegna þessara aukaverkana eða ef þú finnur fyrir öðrum aukaverkunum sem ekki eru nefndar í þessum fylgiseðli átt þú að segja lækninum þínum eða lyfjafræðingi frá því.
Hvernig á að geyma Xenical
Þú mátt ekki taka hylkin eftir fyrningardagsetninguna sem er á umbúðunum.
Xenical í þynnupakkningum á að geyma við lægri hita en 25°C, á þurrum stað.
Xenical í glösum á að geyma við lægri hita en 30°C, á þurrum stað.
Lyfið á að geyma þar sem börn ná ekki til.

Dagsetning síðustu endurskoðunar fylgiseðilsins
14. maí 1999
Aðrar upplýsingar

Frekari upplýsingar um lyfið veitir umboðsmaður á Íslandi.

Finnbogi Rútur Hálfdanarson lyfjafræðingur