H – Hormónalyf, önnur en kynhormónar

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

H – Hormónalyf, önnur en kynhormónar

ATC Flokkur ATC Heiti
H HORMÓNALYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE), ÖNNUR EN KYNHORMÓN OG INSÚLÍN
H01 HORMÓN HEILADINGULS OG UNDIRSTÚKU OG HLIÐSTÆÐUR ÞEIRRA
H02 BARKSTERAR TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
H03 SKJALDKIRTILSLYF
H04 BRISKIRTILSHORMÓN
H05 LYF SEM VERKA Á KALSÍUMJAFNVÆGI LÍKAMANS

Heimild: sérlyfjaskrá

uppfært 13.5.2020

Höfundur greinar