L – Krabbameinslyf og ónæmislyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

L – Krabbameinslyf og ónæmislyf

L ÆXLISHEMJANDI LYF OG LYF TIL ÓNÆMISTEMPRUNAR
L01 ÆXLISHEMJANDI LYF (ANTINEOPLASTIC AGENTS)
L02 INNKIRTLALYF
L03 ÓNÆMISÖRVANDI LYF
L04 ÓNÆMISBÆLANDI LYF

 

Heimild :Sérlyfjaskrá

uppfært 13.5. 2020

Höfundur greinar