M – Vöðva- og beinalyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

M – Vöðva- og beinalyf

ATC Flokkur ATC Heiti
M STOÐKERFI
M01 BÓLGUEYÐANDI LYF OG GIGTARLYF
M02 LYF TIL STAÐBUNDINNAR ÚTVORTIS NOTKUNAR VIÐ LIÐ- OG VÖÐVAVERKJUM
M03 VÖÐVASLAKANDI LYF
M04 ÞVAGSÝRUGIGTARLYF
M05 LYF VIÐ SJÚKDÓMUM Í BEINUM
M09 ÖNNUR LYF VIÐ SJÚKDÓMUM Í STOÐKERFI

Heimild: Sérlyfjaskrá

uppfært 13.5.2020

Höfundur greinar