N – Tauga- og geðlyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

N – Tauga- og geðlyf

ATC Flokkur ATC Heiti
N TAUGAKERFI
N01 SVÆFINGAR- OG DEYFINGARLYF
N02 VERKJALYF
N03 FLOGAVEIKILYF
N04 LYF VIÐ PARKINSONS-VEIKI
N05 GEÐLYF (PSYCHOLEPTICS)
N06 GEÐLYF (PSYCHOANALEPTICS)
N07 ÖNNUR LYF MEÐ VERKUN Á TAUGAKERFIÐ

Heimild: Sérlyfjaskrá

Uppfært 13.5.2020

Höfundur greinar