R – Öndunarfæralyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

R – Öndunarfæralyf

ATC Flokkur ATC Heiti
R ÖNDUNARFÆRI
R01 NEFLYF
R02 HÁLSLYF
R03 LYF VIÐ TEPPUSJÚKDÓMUM Í ÖNDUNARVEGI
R05 HÓSTA- OG KVEFLYF
R06 ANDHISTAMÍNLYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
R07 ÖNNUR ÖNDUNARFÆRALYF

Heimild: Sérlyfjaskrá

uppfært 13.5.2020

Höfundur greinar