D – Húðlyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

D – Húðlyf

Húðlyf eru notuð við húðsjúkdómum og sýkingum í húð.

D HÚÐLYF
D01 SVEPPALYF VIÐ HÚÐSJÚKDÓMUM
D02 MÝKJANDI OG HÚÐVERNDANDI LYF
D03 LYF TIL MEÐFERÐAR Á SÁRUM
D04 KLÁÐASTILLANDI LYF, Þ. Á M. ANDHISTAMÍNLYF, STAÐDEYFILYF O. FL.
D05 PSORASISLYF
D06 SÝKLALYF VIÐ HÚÐSJÚKDÓMUM
D07 BARKSTERAR, HÚÐLYF
D08 SÓTTHREINSANDI LYF
D09 LYFJALÍN
D10 LYF VIÐ GELGJUBÓLUM
D11 ÖNNUR HÚÐLYF

Heimild Sérlyfjaskrá 

Uppfært 13.5.2020

Höfundur greinar