G – Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

G – Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar

G ÞVAG- OG KYNFÆRI OG KYNHORMÓN
G01 SÝKINGALYF OG SÓTTHREINSANDI LYF VIÐ KVENSJÚKDÓMUM
G02 ÖNNUR KVENSJÚKDÓMALYF
G03 KYNHORMÓN OG LYF SEM HAFA MÓTANDI ÁHRIF Á KYNFÆRI
G04 ÞVAGFÆRALYF

Heimild: Sérlyfjaskrá 

uppfært 13.5.2020

Höfundur greinar