J – Sýkingalyf

Flokkun lyfja eftir verkun

Þegar lyf eru flokkuð eftir verkun er hér á landi oftast stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi sem kallast ATC– kerfið (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification). Lyfjunum er skipt í aðalflokka eftir því á hvaða líffæri þau eiga að hafa áhrif og er hverjum flokki gefinn einn bókstafur. Flokkunum er síðan skipt í undirflokka eftir sjúkdómum sem lyfið á að verka á og hverjum undirflokki gefið tveggja tölustafa númer. Loks er þessum undirflokkum skipt eftir efnafræðilegri gerð lyfsins.

J – Sýkingalyf

ATC Flokkur ATC Heiti
J SÝKINGALYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
J01 BAKTERÍULYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
J02 SVEPPASÝKINGALYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
J04 LYF GEGN MÝKÓBAKTERÍUM
J05 VEIRULYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
J06 ÓNÆMISSERMI OG ÓNÆMISGLÓBÚLÍN (IMMÚNÓGLÓBÚLÍN)
J07 BÓLUEFNI

 

Heimild: Sérlyfjaskrá

uppfært 13.5.2020

Höfundur greinar